Handicap Fiskeplass
Fangst fra tjernet
For informasjon , kontakt Arvid Brateng, mobil 48279010 (mellom kl 16 og 21), eller Arne Hedemann